Wooninitiatief

Beschermd Wonen/ Woonitiatief locatie Zorglandgoed Nieuw Milligen.

Op het zorglandgoed Nieuw Milligen, aan de Meervelderweg 26 te Uddel, biedt Bureau Maatschappelijke Ondersteuning een beschermd wonen plek, gekoppeld aan een woongroep met een agogisch leefklimaat.

De woongroep bestaat uit mensen met intensieve gedragsproblematiek, waarbij complexe begeleiding in de nabijheid nodig is. De mensen die hier wonen, kunnen niet zelfstandig wonen zonder directe nabijheid van begeleiding. Gedurende de dag worden de verschillende functies binnen het agogisch leefklimaat uitgevoerd, door middel van aansturing/ ondersteuning van de begeleiding.

De begeleidingsaspecten bestaan o.a. uit:

Het te volgen traject
Via aanmelding op de website, een hulpverleningsorganisatie of anders, komt u met ons in contact.

Om voor begeleid zelfstandig wonen in aanmerking te komen is een indicatie nodig, deze moet worden gesteld door het CIZ of de gemeente.

Wij ondersteunen u hierbij graag.