Privacy

 Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Om ons werk goed te doen moeten wij persoonsgegevens verzamelen. 

Denk hierbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum,  een kopie van je ID-kaart en kopie verslagen / rapportages van verschillende instanties. Al deze gegevens beschermen wij zodat andere mensen hier niet bij kunnen.

BMO vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens. In onze privacyverklaring kun je lezen waarvoor wij persoonsgegevens
verzamelen, of je toestemming moet geven en welke rechten je hebt. 

Welke gegevens verwerkt BMO ?
Als je contact opneemt met BMO, maken wij een dossier aan. Dit is noodzakelijk
voor een goede dienstverlening. In het dossier worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. Dit zijn
gegevens die door jou of betrokkene(n) aan BMO worden verstrekt en die nodig
zijn voor de ondersteuning waarvoor je ons hebt gevraagd. 

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
Je vertrouwenspersoon of woonbegeleider heeft toegang tot jouw gegevens. In
uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn dat een collega jouw dossier inziet, bijvoorbeeld omdat je belt en een afspraak wilt maken met je woonbegeleider of vertrouwenspersoon.
Alle medewerkers hebben zich verplicht tot geheimhouding en gaan zeer zorgvuldig met je
gegevens om. Zij werken conform de wet- en regelgeving en het privacyreglement.

 

Overzicht geregistreerde gegevens 

 

Bewaarde persoonsgegevens cliënten

Waarom

Bewaartermijn: tot beëindiging van de zorg- en huurovereenkomst met uitzondering van rekeningnummers en betaalgegevens die bewaard worden volgens wettelijk voorschrift tot 7 jaar na beëindiging.

Naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, aanhef (meneer/mevrouw)

Essentieel om bij BMO te kunnen wonen en om 

geïnformeerd te kunnen worden door BMO.

Contact gegevens derden: instanties/ouders/bewindvoerder/ huisarts

Om onderling informatie uit te wisselen t.b.v. de cliënt.

Diagnostiek

Essentieel voor communicatie met gemeentes/ zorgkantoren.

 

Bewaarde persoonsgegevens oud cliënten

Gegevens worden bewaard tot 

betrokkenen aangeeft dat gegevens verwijderd moeten worden.

 

 

 

 

Versiedatum: 10-12-2018