Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning vanuit BMO biedt (jonge) ouders en kind(eren) met een verstandelijke en/of psychische beperking praktische ondersteuning in het dagelijks leven en daarnaast in de opvoeding. Door de beperking kan het zijn dat er moeite is met het plannen en organiseren van het huishouden en het gezin. Daarnaast kan er sprake zijn van onzekerheid of u het als ouder wel goed doet wat betreft uwzelf en uw kind(eren) en de kans op overvraging is groot. Wij proberen het gezinsleven zo gewoon mogelijk te laten verlopen en u en uw kind te laten opgroeien met de beste zorg. Uw behoeften en die van uw kind zijn hierbij ons uitgangspunt. Bij BMO heeft een cliënt een eigen woonbegeleider die hem/haar begeleidt in het organiseren van het leven, met daarnaast extra mogelijkheden zoals inloop/steunpunten en een achterwachtdienst. De cliënt huurt bij BMO een zelfstandige woonruimte. Binnen BMO werken een gedragsdeskundige, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders.

De begeleidingsaspecten bestaan o.a. uit:

 

Het te volgen traject

Via aanmelding op de website, kennissenkring, een hulpverleningsorganisatie of anders, kunt u in contact komen met BMO.

 

Om voor gezinsondersteuning in aanmerking te komen is een indicatie nodig, of deze moet worden gesteld door het CIZ of de gemeente.

Wij ondersteunen u hierbij graag.