Door de kanteling in de zorg en de bezuinigingen staat ook Bureau Maatschappelijke Ondersteuning voor een enorme uitdaging.

De maatschappij vraagt naast onze kern: ‘het bieden van adequate begeleiding aan mensen met een hulpvraag’ zoveel meer.

Momenteel bevindt BMO zich in de oriënterende fase richting Zorg in Natura, we houden u hierover graag op de hoogte.