Buitenschoolse Opvang

De buitenschoolse opvang van BMO richt zich voornamelijk op kinderen met een hulpvraag binnen het autistische spectrum en/of een verstandelijke beperking. De BSO vindt plaats op woensdagmiddag, met als locatie het Zorglandgoed Nieuw Milligen. De buitenschoolse opvang werkt samen met een gedragsdeskundige, maatschappelijk werkers en verschillende begeleiders.

Onze werkwijze binnen de buitenschoolse opvang:Er wordt voor ieder kind een plan van aanpak gemaakt en uitgewerkt door middel van een duidelijk en gestructureerd programma. Geregeld heeft een begeleider  overleg met u als ouder/verzorger.

Aanvullend op de buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid hierop ambulante begeleiding aan te vragen. Hierin wordt ondersteuning geboden om de vaardigheden die uw kind leert ook in de thuissituatie vorm te kunnen geven.

 

Het te volgen traject

 Via aanmelding op de website, een hulpverleningsorganisatie of anders, komt u met ons in contact.

 

Om voor buitenschoolse opvang in aanmerking te komen is een indicatie nodig, of deze moet worden gesteld door het CIZ of de gemeente.

Wij ondersteunen u hierbij graag.