Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de individuele cliënten van Bureau Maatschappelijke Ondersteuning. De raad wordt bijgestaan door de coördinator cliëntenraad.Op deze wijze wil Bureau Maatschappelijke Ondersteuning de inspraak van de cliënten met onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn in de organisatie vergroten. De raad komt op afgesproken tijden bijeen. Daar waar nodig wordt de directie geïnformeerd en uitgenodigd voor een cliëntenraadbespreking.