Begeleid Zelfstandig Wonen

De woonbegeleider probeert door middel van een ondersteuningsplan de complexiteit van de maatschappij te verduidelijken voor de cliënt. Daarop aansluitend worden doelen geformuleerd die aansluiten bij de beperking en hulpvraag van de cliënt. Bij BMO heeft een cliënt een eigen woonbegeleider die hem/haar begeleidt in het organiseren van het leven, met daarnaast extra mogelijkheden zoals inloop/steunpunten en een achterwachtdienst. De cliënt huurt bij BMO een zelfstandige woonruimte. Binnen BMO werken een gedragsdeskundige, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders.

 

 De begeleidingsaspecten bestaan o.a. uit:

 

Het te volgen traject

Via aanmelding op de website, een hulpverleningsorganisatie of anders, komt u met ons in contact.

 

Om voor begeleid zelfstandig wonen in aanmerking te komen is een indicatie nodig, of deze moet worden gesteld door het CIZ of de gemeente.

Wij ondersteunen u hierbij graag.