Ambulante Begeleiding

Vanuit BMO wordt ambulante begeleiding geboden aan kinderen en volwassenen met een hulpvraag binnen het autistische spectrum, psychische en/of psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Binnen BMO werken een gedragsdeskundige, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders.

De woonbegeleider probeert door middel van een ondersteuningsplan de complexiteit van de maatschappij te verduidelijken voor u. Daarop aansluitend worden doelen geformuleerd die aansluiten bij uw hulpvraag, problematiek en beperking. Vervolgens gaat de woonbegeleider samen met u actief aan de slag in het organiseren van uw leven.

 

 De begeleidingsaspecten bestaan o.a. uit:

 

Het te volgen traject

Via aanmelding op de website, een hulpverleningsorganisatie of anders, komt u met ons in contact.

 

Om voor ambulante begeleiding in aanmerking te komen is een indicatie nodig, of deze moet worden gesteld door het CIZ of de gemeente.

Wij ondersteunen u hierbij graag.